Palvelut

  • Tiilikaton pinnoitus

Tiilikatto on erittäin kestävä kattomateriaali. Usein näkee tiilikattoja jotka ovat yli 100 vuotta vanhoja. Tiili on myös kaunis katemateriaali mutta se vaatii enemmän huoltoa kuin esim. peltikatto. Ajan myötä orgaaninen kasvusto, ilmansaasteet, auringon uv-säteily ja pakkasrapautuminen kuluttavat tiilen pinnan ja se altistaa tiilen rapautumiselle ja halkeamiselle. Tiili on huokoinen materiaali, kun se menettää suojaavan pinnoitteen, vesi imeytyy tiilen huokoiseen rakenteeseen ja lisää kattorakenteisiin kohdistuvaa painoa ja altistaa tiilen halkeilulle.. Pinnoittamalla kate saadaan uutta vastaavaan kuntoon sekä suojausominaisuuksiltaan että ulkonäöllisesti.

 

Pinnoitettava kattopinta pestään liasta ja mahdollista kasvustoista sekä käsitellään levän ja sammaleen kasvun ehkäisemiseksi A-Clean liuoksella. Ennen pinnoitusta katon tulee olla täysin puhdas ja kuiva sekä sään on oltava poutasää. Pinnoite levitetään korkeapaineruiskulla ja yksityskohdat pensselillä tai telalla. Ensimmäisessä käsittelyssä käytetään vesilaimennussuhdetta 10-20 % ja toinen kerros levitetään normaalisti laimentamatta ensimmäisen kerroksen kuivuttua (1-6 h).

 

  • Tiilikaton Pesu ja suoja-aine käsittely

Jos tiilen pinta on hyvä, useasti riittää katteen pesu ja suoja-aine. Pinnoitettava kattopinta pestään liasta ja mahdollista kasvustoista matalalla paineella ja kuumalla vedellä, rikkomatta tiilen pintaa sekä käsitellään levän ja sammaleen kasvun ehkäisemiseksi A-clean kasvustonestoaine-liuoksella. Ennen lopullista käsittelyä katon tulee olla täysin puhdas ja kuiva.  Kuivumisaika on noin 15-45 minuuttia. Täydellinen käsittelyn lopputulos saavutetaan noin seitsemän vuorokauden jälkeen käsittelystä.

Levitys tehdään paineistettavalla reppuruiskulla. Tuotetta ei ohenneta käsittely varten. Pinnoitustyö tulee suorittaa poutasäällä.

 

  • Peltikaton pinnoitus

Suomen ilmasto-olosuhteen ovat haasteellisia myös peltikatolle. Aurinko, sääolojen vaihtelut sekä jää kuluttavat maalipintaa ja sinkkipintaa ja pelti alkaa ruostua. Huolellisen pesun jälkeen mahdolliset saumojen vuotokohdat pitää paikata ennen varsinaista pinnoitusta. Vaikka pelti olisikin alkanut ruostua nykyisillä aineilla saadaan ruostuminen pysäytettyä.

Käytämme peltikaton pinnoitukseen Metal One Coat- merkkistä kattopinnoitetta. Ennen pinnoitteen levittämistä on varmistuttava, että käsiteltävä pinta on puhdas liasta, sammaleesta ja muusta kasvustosta. Pelti käsitellään ennen pinnoitusta ammoniakkiliuoksella sekä pestään painepesurilla. Tarvittaessa käsitellään kate Metal Primer –pohjapinnoite. Suojapinnoitekäsittely Metal One Coat -pinnoitteella tehdään normaaliolosuhteissa 2 tunnin kuivumisen jälkeen.

 

  • Mineriittikaton pinnoitus

Mineriittikatto on ominaisuuksiltaan parhaita kattomateriaaleja sen kestävyyden takia. Ajan myötä orgaaninen kasvusto, ilmansaasteet, auringon uv-säteily ja pakkasrapautuminen kuluttavat katteen pinnan ja se altistaa levyn rapautumiselle ja levy halkeaa. Pinnoittamalla kate saadaan uutta vastaavaan kuntoon sekä suojausominaisuuksiltaan että ulkonäöllisesti.

Lähes kaikki mineriittikatot sisältävät asbestia, siksi teemme kaikille mineriitti- ja kuitulevykatoille asbestikartoituksen. Uusi asbestilaki tuli voimaan 2016, joka koskee asbestia sisältävien kattomateriaalien pesua. Katon pesu tulee aina suorittaa asbestityönä, kun pesupaine ylittää 50bar. Mineriittikaton pesussa tuleva jätevesi tulee suodattaa ja jätteet tulee toimittaa kaatopaikalle asbestijätteenä. Etenkin mineriittikatoissa, kuten kaikissa kattomateriaaleissa, pesu on erittäin tärkeä työvaihe työn onnistumisen suhteen. Kattomateriaali pitää olla puhdas ja kuiva sekä ruiskutuksen aikana ilman suhteellinen kosteus pitää olla oikea, jotta pinnoite pysyy vuodesta toiseen.

Mineriittikatto käsitellään aina Rubber-merkkisellä kattopinnoitteella. Pinnoitus suoritetaan poutasäällä, jotta sateen uhka on mahdollisimman pieni. Ennen käsittelyä ja tarpeen mukaan jo ennen pesua, pahoin rapautuneet tai rikkoutuneet kattolevyt vaihdetaan uusiin. Halkeamat, vuodot ja muut mekaanista korjausta vaativat yksityiskohdat korjataan asianmukaisesti ennen käsittelyä. 

Käsittelyvaiheessa pinnoitettava kattopinta pestään liasta ja mahdollista kasvustoista sekä käsitellään levän ja sammaleen kasvun ehkäisemiseksi A-clean liuoksella. Ennen Rubber –kattopinnoitteen levittämistä on varmistettava, että katto on täysin puhdas ja kuiva. Käsittelyyn suoritetaan korkeapaineruiskulla, mutta yksityskohdat suoritetaan pensselillä tai telalla. Ensimmäinen käsittely tehdään 10-20 % vedellä ohennettuna ja toinen kerros levitetään normaalisti laimentamatta ensimmäisen kerroksen kuivuttua (6-24 h).

https___www.tilaajavastuu.fi_wp-content_uploads_2015_04_luotettavakumppani_RGB_-jpg-